Společenství U Lesa
Prohlížíte stránky z pohledu řadového člena SVJ. Pro vyzkoušení všech funkcí si nechte vytvořit vlastní stránky na zkoušku.
Dokumenty ve složkách: Informace , Důležité kontakty , Výběrová řízení , Výpisy z účtu , Technické informace o domě
Administrátor, 26. 8. 2010 14:50, zobrazeno 1447 x
Složka: Informace
Naše SVJ:

Název: Společenství vlastníků jednotek Dům u Lesa
IČO: 89917827

Statutární orgán: Výbor SVJ
Předseda: Ing. Jan Krejčí
Člen: Pavla Hrubá
Člen: Josef Vostrý

Správce budovy, 20. 7. 2010 23:04, zobrazeno 1259 x
Složka: Informace

Vážení vlastníci,

v případě dotazů k vyúčtování služeb kontaktujte správce firmu Správcovská a.s. na tel. 224 222 333 příp. emailu: rinfo@spravcovska.cz

Administrátor, 20. 7. 2010 23:00, zobrazeno 1218 x


Dřív než zavoláte na havarijní službu, ujistěte se prosím, že závada vyžaduje naléhavou opravu (viz seznam níže). V případě zneužití hrozí volajícímu finanční sankce v podobě plného hrazení výjezdu havarijní služby.

Elektřina:
Docházi k jiskření a elektrickým zkratům.

Vodovodní potrubí:
Prasklé, či jinak poškozené potrubí, jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody k jednotce, eventuálně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody.

Kanalizační potrubí:
Došlo k ucpání, rozpojení, či jiné poruše potrubí a hrozí zaplavení objektu či společných prostor.

Vytápění a ohřev teplé vody:
Došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody.

HAVARIJNÍ SLUŽBA (záruční havárie)

V pracovní dny 7:00 - 18:30:
 800 111 111
 Nepřetržitě:
 737 111 922


Pokud nepomůže havarijní služba nebo se jedná o havárii způsobenou vandalismem, popr. přírodním živlem volejte:

NEZÁRUČNÍ HAVÁRIE:

Výtah:
 844 332 112
 firma Výtahy
Topení, teplá voda:
 266 753 611  Pražská Teplárenská
Ostatní:
603 001 992
 non-stop údržbář